SKOV. Allindelille Fredsskov har det hele - vand, lysåbne sletter og skov med dødt ved. Skoven er en af landets mest artsrige og udvikling fortsætter. FOTO: Kristian Ørsted Pedersen

Allindelille: Sjældne arter spirer frem igen

Allindelille Fredsskov ved Ringsted er rig på sommerfugle, svampe og sjældne orkideer. Efter en målrettet naturpleje er to sjældne arter spiret frem.

15. september 2016

På Sjælland ligger en helt speciel skov. Allindelille Fredsskov ligger på en stor flage af kalk og har været mere eller mindre dækket af lysåben løvskov siden Ruder Konge var knægt. Det har gjort den lille skov ved Ringsted rig blandt andet på sommerfugle, svampe og sjældne orkideer.

Nu har skovens ejere, Danmarks Naturfond, sat en målrettet naturpleje og naturgenopretning ind. Alene i år er to sjældne arter spiret frem fra skovens frøbank, mens andre mindre sjældne, men ligeså spændende arter også på ny finder plads blandt skovens træer og på overdrevene.

- Det er jo en sand fornøjelse at se skovnaturen reagere så hurtigt på den pleje, vi har sat i gang. Vi har store forventninger til skoven fremover og glæder os til at se, hvad den yderligere har at byde på. Allindelille Fredsskov er et strålende eksempel på, hvordan også staten kan gribe optimal skovforvaltning an nu, hvor en større del af de offentlige skove skal overgå til naturen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, formand for Danmarks Naturfond.

Sjældne arter dukket op igen

Kirtel-øjentrøst og Seline er begge sjældne arter, som tidligere fandtes på skovens solåbne lysninger. Desværre forsvandt de som følge af en naturskadelig drift.

Efter at Danmarks Naturfond købte skoven i 2011, er der sat gang i en effektiv naturpleje i skoven, både professionelt og frivilligt.

Det har nu i 2016 ført til de sjældne arters genkomst i den fine skov, hvor man også finder grønne pragttorbister, træløbere, nattergale og blåtoppet kohvede.

Desuden er der de seneste år igen dukket en række andre arter som engperlemor-sommerfugl, engblomme og krognæb star, alle på steder hvor der udføres naturpleje.

Plejen rammer rigtigt

En af de frivillige naturplejere, Axel Frederik Møller siger:

- Det er ret overraskende at finde Kirtel-øjentrøst og Seline, for netop de to planter troede vi ikke længere fandtes som frø her i skoven eller kunne finde hertil fra andre områder. Fundet viser, at plejen rammer rigtigt.

Blandt skovens mange sjældne planter er den meget smukke og sjældne orkidé flueblomst, som ikke vokser andre steder i landet.

De seneste års naturpleje har resulteret i, at flueblomsten nu findes i flere end 400 eksemplarer mod ca. 10 planter i årene op til naturfondens overtagelse af skoven.

 

 

 

En lille og rig skov

 • Allindelille Fredskov er en 57 hektar lysåben skov på en kalkrig undergrund nordvest for Ringsted.
 • Skoven blev købt af Danmarks Naturfredningsforening og overdraget til Danmarks Naturfond i 2011, efter at den var blevet sat til salg af Københavns Universitet.
 • Artsrigdommen er ualmindelig høj. Naturfonden, der ejer skoven, ønsker bevare og genetablere Allindelille Fredskov så naturlig og gunstig for artsrigdommen som muligt.
 • Skoven forvaltes ekstra skånsomt, skovengene bliver slået med efterfølgende fjernelse af plantematerialet for at reducere næringsstofferne, og køer græsser for at holde vegetationen nede.
 • Desuden har man ryddet et mindre område og helt fjernet muldlaget for fjerne næringsstoffer og skabe nye levesteder og korridorer mellem lysningerne, så skovens sommerfugle får bedre vilkår.

Læs mere om Allindelille Fredskov her

Læs mere om Danmarks Naturfond her

Skove rummer flest truede arter

 • Hver fjerde af de dyr og planter, der lever i skoven er truede eller allerede forsvundet.
 • En akut indsats for Danmarks skove er nødvendig for at bevare levesteder for dyr og planter.
 • Forskerne anslår, at mindst 75.000 ha skov skal lægges urørt for at vende tabet af biodiversitet.
 • Regeringen har med sin Naturplan besluttet at udlægge godt 13.000 ha offentlig skov, hvorved det samlede antal ha urørt skov kommer op på omkring 25.000 ha.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for, at skovene skal

 • være gode levesteder for dyr, svampe og planter
 • hjælpe med at bremse og håndtere klimaforandringerne
 • give adgang til gode naturoplevelser
 • Vi mener, at det er vigtigt at sikre den biologiske mangfoldighed af hensyn til kommende generationer. Mindst 20 procent af Danmarks skovareal bør forvaltes med biodiversitet som det vigtigste formål.

Se vores politik om skove  

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Nyhedsbrev

Få nyt om natur og miljø og tips til en grøn hverdag.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?