VAND: En af Danmarks mest værdifulde naturlige ressourcer er vores rene drikkevand. Meget få lande kan drikke urenset grundvand, men det gør vi. Den unikke fælles ressource skal ikke ødelægges af  politiske særinteresser, mener Danmarks Naturfredningsforening. FOTO: Ineke Hvizing 

Landbrugspakke: DN lover kamp til stregen

Regeringen lægger massivt pres på EU Kommissionen for nu at få lukket den forkætrede fødevare og landbrugspakke, selvom hele talgrundlaget for pakken skrider. Danmarks Naturfredningsforening anser pakken for så stort et problem for natur, drikkevand og vandmiljø, at foreningen igen har gjort Bruxelles opmærksom på de mange fejl og mangler.

7. oktober 2016

Mens forhandlingerne mellem det officielle Danmark og EU Kommissionen pågår regeringens Fødevare og Landbrugspakke, arbejder Danmarks Naturfredningsforening også på højtryk. Således har foreningen netop fulgt op på den officielle klage, DN har indgivet over pakken. Det er sket ved en række møder i Bruxelles.

Hemmelige tal

- Vi gør konkret Kommissionen opmærksom på, at der er aktuelle tal, som ikke er kommet til Kommissions vidende, men som vi mener, vil give Kommissionen et mere retvisende grundlag for, hvordan landbrugets udledning af kvælstof vil stige som følge af landbrugspakken, siger Rikke Lundsgaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening. Foreningen mener, at nye rapporter blandt andet vil dokumentere, at der de senere år er sket en stigning i udledningen af kvælstof ligesom foreningen mener, at de foreslåede tiltag i landbrugspakken ikke tager behørigt hensyn til grundvandet.

Beskyttelsen forsvinder

– Det står fast, at der ikke må ske en forværring af tilstanden i vandmiljøet og grundvandet – heller ikke kortvarigt. Det, mener vi, vil ske med landbrugspakken. Vi har derfor opfordret EU Kommissionen til at indhente den sidste nye viden for på det grundlag at kunne træffe en kvalificeret afgørelse, siger Rikke Lundsgaard.

Blandt andet har Danmark ikke sikret en obligatorisk, forudgående kortlægning af pakkens betydning for grundvandet. Kommissionen fastslår da også i en pilotskrivelse til Danmark, at ”Det er derfor ubestrideligt, at der ikke er taget højde for konsekvenserne for grundvandet, eftersom disse konsekvenser foreløbig er ukendte”. EU Kommissionen peger desuden på, at der vil ske en forværring af vandmiljøet i øvrigt og at der på grund af den øgede mængde kvælstof ”sandsynligvis vil ske en forværring af naturen” i de såkaldte Natura 2000 områder.

EU & DN har samme bekymringer

- Vi hæfter os ved, at EU Kommissionen i pilotskrivelsen punkt for punkt deler vores bekymring. Derfor forventer vi, at Kommissionen sikrer natur og vandmiljø i Danmark, når Danmark ikke selv formår det. Vi er os bevidste om, at der er gået storpolitik i sagen, men for Danmarks Naturfredningsforening handler det om at værne om vores fælles værdier. Derfor fortsætter vi kampen og vil presse maksimalt på for at sikre danskernes rene drikkevand, en rig natur og et levende vandmiljø, siger Rikke Lundsgaard.

Statsministerens prestigesag

Regeringen har med statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen tidligere truet med folketingsvalg, hvis ikke landbrugspakken fik lov at bestå uændret. Det endte dog i stedet med en ministers afgang. Nu afventer Danmarks Naturfredningsforening udfaldet af EU-Kommissionens spørgsmål. EU har bedt regeringen forklare, hvilke ekstra tiltag den vil indføre, og hvor hurtigt for at sikre, at EU-reglerne respekteres. Afhængigt af regeringens svar kan en såkaldt åbningsskrivelse fra Bruxelles være næste skridt som advarsel om en mulig traktatkrænkelsessag ved EU-Domstolen.
 

 

Landbrugspakken ødelægger vores grundvand

Tre ministre kaldes nu i hastesamråd af en samlet opposition som reaktion på Berlingske Tidendes dokumentation af, at der er en reel risiko for, at landsbrugspakken vil forurene dele af det danske grundvand, hvilket kan medføre øget risiko for kræftsygdomme. Det er både miljøminister Esben Lunde Larsen, forsyningsminister Lars Christian Lilleholt og sundhedsminister Sophie Løhde, der skal besvare spørgsmål.

Den tidligere miljøminister Ida Auken, (nu) Radikale Venstre, siger til Berlingske Tidende:

»Regeringen sætter vores grundvand i fare. Det et helt uacceptabelt. Samtidig forsøger de at skjule for offentligheden, at grundvandet bliver påvirket af landbrugspakken. De lever på ingen måde op til det ansvar, de har for at passe på vores miljø og sundhed.« Auken støttes af samtlige ordførere i rød blok. Maria Gjerding, Enhedslisten kalder det i Berlingske Tidende blandt andet »en skandale«, at regeringen accepterer øget forurening af drikkevandet for at »tilgodese en lille gruppe landsmænds privatøkonomiske interesser«.

Danmarks Naturfredningsforening har netop nu overfor EU Kommissionen pointeret, at der er miljødata, kommissionen ikke har fået. Foreningen har desuden i sin officielle klage til EU Kommisionen anført, at graden af frivillighed i landbrugspakken vil betyde, at miljø og natur står ubeskyttet, da frivillige virkemidler i landbruget erfaringsmæssigt ikke fungerer. Målet er, at få beskyttet grundvand, natur og miljø fra følgevirkningerne af landbrugspakken.

Læs om DN's klage til EU her og EU's Pilot skrivelse til Danmark her

 

 

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Nyhedsbrev

Få nyt om natur og miljø og tips til en grøn hverdag.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?