Naturen i det intensivt dyrkede landbrug skal have bedre vilkår, mener EU. Men det møder modstand fra både landbrug såvel som regeringen. FOTO: FLICKR

DN: Grotesk at anvende sprøjtegifte i områder, der skal gavne naturen

Lærker, agerhøns og harer får ikke en chance, hvis der fortsat kan bruges sprøjtegifte på deres levesteder i landbrugslandet og som landbruget i dag får betaling for at sikre. Ikke desto mindre arbejder Danmarks miljøminister Esben Lunde Larsen for få EU - Kommissionens forslag om at beskytte biodiversiteten i agerlandet af bordet.  Danmarks Naturfredningsforening kalder det grotesk.

9. september 2016

I dag skal landmænd med mere end 15 ha jord udlægge særlige miljøarealer for at beskytte og forbedre biodiversiteten på landbrugsarealerne. Nu planlægger EU - Kommissionen at indføre forbud mod at sprøjte disse arealer fordi, naturen i landbrugslandet skal have bedre vilkår.

Landbruget presser sammen med miljøministeren på for at forhindre sprøjteforbuddet. Overfor står Danmarks Naturfredningsforening, der sammen med en række af EU’s grønne organisationer bakker helhjertet op om at give naturen fred for gift på udvalgte dele af landbrugsarealet. Og det er præcist det, miljøfokusarealerne er skabt for og som landbruget får betaling for.

Levesteder forsvinder

- Der er meget få levesteder til insekter, dyr, planter og fugle i det dyrkede land og de levesteder, der er, bliver stadigt ringere. Det har vi i sær brug for i Danmark, der har den mest intensive landbrugsproduktion i verden med hele 62 procent af landets samlede areal som landbrugsareal. Det kræver, at vi nogle steder letter på speederen og lader naturen være fri af plov og sprøjtegifte. EU-Kommissionen har indset, at de nuværende regler for at gøre landbrugsstøtten mere grøn ikke er gode nok og er derfor kommet med en række forslag til forbedringer, herunder forbud mod at bruge sprøjtegift i miljøfokusområderne, siger Thyge Nygaard, seniorpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Den holdning deles tilsyneladende ikke af den danske miljøminister, der har bedt EU droppe sprøjteforbuddet. Dermed bakker miljøministeren op bag Landbrug & Fødevarers voldsomme protest mod sprøjteforbuddet, fremgår det af Landbrugsavisen.dk 9. september 2016.

Hvor er naturens minister?

- Det er påfaldende, at landbruget gang på gang bedyrer, at erhvervet gerne vil sikre biodiversiteten, men ligeså snart der konkret kommer et grønt tiltag, kræves det trukket tilbage. Vi så det med randzoner, med sprøjteforbud i beskyttet natur og med deres kamp for at omdanne de små vandløb til afvandingskanaler. Vi anerkender, at erhvervet selvfølgelig kæmper sin sag. Men det er grotesk, at den minister, der skulle stå op for naturen, hver eneste gang går landbrugets ærinde, siger Thyge Nygaard. Foreningen har nu sammen med en række grønne organisationer henvendt sig til både folketingsmedlemmer og medlemmer af Europaparlamentet for at sikre, at de dele af landbrugsstøtten, der skal være grøn faktisk også bliver det. 18 lande – herunder altså Danmark – vil modsætte sig kravet om sprøjtefrie miljøfokusarealer.

 

 

EU kræver grønnere landbrugsstøtte

EU Kommissionen kræver med den seneste revidering af landbrugsstøtten, blandt andet at fem pct. af jorderne på en bedrift skal være såkaldte miljøfokusarealer. Formålet med etableringen af miljøfokusområder (MFO) er at beskytte og forbedre biodiversiteten på landbrugsarealerne.

Danmark har valgt, at følgende arealer kan regnes med som MFO-areal:
• Frivillige randzoner og lovpligtige 2m bræmmer
• Landskabselementer, der er beskyttet under reglerne om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM), herunder fortidsminder og små søer, der er beliggende på eller op ad omdriftsarealer
• Braklagte (udyrkede) omdriftsarealer • Lavskov (fx energipil)
• Græsudlæg • Efterafgrøder, der er udsået som en blanding af afgrøder, og som følges af en afgrøde.
KILDE: Landbrug & Fødevarer

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Kontakt

Thyge NygaardThyge Nygaard
Landbrugspolitisk medarbejder

31 19 32 55
tny@dn.dk

Nyhedsbrev

Få nyt om natur og miljø og tips til en grøn hverdag.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?