Danmark er et af verdens hårdest dyrkede lande og 62 procent af arealet er landbrug. FOTO: Orangeaurochs /FLICKR

 

DN om landbrugspakken: Spil med åbne kort

Forhandlingerne mellem EU og regeringen om landbrugspakken er fuldstændigt mørklagte. Det sker, selvom resultatet af forhandlingerne vil have betydning for hele 62 procent af Danmarks areal og på naturen og miljøet på og omkring disse arealer. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer til, at regeringen åbner op for en sund og bred diskussion af, hvordan vi i Danmark ønsker at bruge landbrugslandet og i hvilken grad produktionen må påvirke naturen. 

25. oktober 2016

Foreningen har klaget til EU Kommissionen over regeringen landbrugspakke, der blandt andet giver landbruget lov at gødske mere uden, at der reelt er sat konkret lovgivning i gang for at forhindre det ekstra kvælstof gøre skade på natur og miljø. EU ser da også med stor skepsis på pakken og har sendt en såkaldt pilotskrivelse til Danmark. Svarene på denne er mørklagte ligesom al yderligere korrespondance om landbrugspakken.

En em af fordækthed

- Jeg har aldrig oplevet så lukket et forløb som dette og det må være på kant med Aarhuskonventionen, der netop foreskriver åbenhed i natur og miljøspørgsmål. Men regeringen har valgt en komplet mørklægning af, hvilke nye undersøgelser eller indsatser, de eventuelt måtte lægge frem for EU. Derved forhindrer staten effektivt, at vi i civilsamfundet bidrager til løsningerne. Det lægger en em af fordækthed ned over forløbet, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Ikke kun Danmarks Naturfredningsforening har fået øje på den usædvanlige lukkethed. På et møde i maj måned om landbrugspakken indskærpede en kontorchef fra departementet, at kommunikationen mellem departementet og styrelserne om regeringens svar til EU - Kommissionen skulle foregå på USB. Det skriver Berlingske Tidende mandag. Ifølge avisens oplysninger er det første gang embedsfolkene har oplevet, at alternativ kommunikation er blevet så formaliseret som med landbrugspakken. Ved at bruge USB-stik prøver man formentlig at forhindre cirkulation af notater mv. Det ændrer imidlertid ikke ved pligten til at journalisere.

Højt spil, siger professor

Regeringen har allerede omsat flere elementer i landbrugspakken til praksis blandt med nye regler om bl.a. randzoner, gødning, husdyrbrug og havbrug. Det sker uden at afvente resultatet fra EU.
- Jeg synes, at man spiller højt spil, siger dr. jur. Ellen Margrethe Basse, professor i miljøret ved Aarhus Universitet til Berlingske Tidende og fortsætter:
- Man fortsætter med at udmønte de initiativer, som øger udledningen af kvælstof, i stedet for at afvente eller finde løsninger, siger professoren til avisen. Præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening er enig:
- Det er kritisabelt, at regeringen ikke anerkender, at der er flere parter i dette end blot deres eget bagland – landbruget. Vi oplever, at regeringen tromler tingene igennem på trods af de mange advarsler.

Uværdigt forløb

Danmarks Naturfredningsforening har overfor EU Kommissionen gjort klart, at landbrugspakken i sin nuværende form vil skade natur, miljø og grundvand. Foreningen har fremhævet, at de indsatser, regeringen forslår, ikke vil virke, da de typisk er gjort frivillige for landbruget. Det har man lang erfaring for, ikke fungerer. EU synes iflg pilotskrivelsen enige med foreningen.

- Jeg opfordrer til, at regeringen nu spiller med åbne kort. Landbruget fylder ikke bare 62 procent af landarealet, men har også enorm betydning for natur og vandmiljø uden for markskellet. Desuden betaler vi alle til erhvervet via landbrugsstøtten og kan med rette forlange fælles goder for fælles penge. Den lukkethed og den usædvanlige klientpleje, vi har set, er uværdig for alle parter. Det bidrager blot til at grave grøfter, mens det lukkede forløb også skader landbruget, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

 

 

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Højspændt slutspil om landbrugspakken

Under overskriften: Så højspændt er slutspillet om landbrugspakken: Nu udveksler embedsmænd dokumenter på USB skriver Berlingske Tidende 24. oktober 2016 om landbrugspakken:

Undtagelsen: Embedsmænd kommunikerer via USB-stik, og statsminister Lars Løkke Rasmussen presser på over for toppolitikere i EU. Regeringen er endt i et roulettespil om landbrugspakken - med så høj en indsats, at selv kvægbønderne udtrykker skepsis. Løkke skal ikke vise sig i forsamlingshuse, hvis bønderne bliver økonomisk ramt, lyder det fra landmænd. Læs hele Berlingskes historie 

I den europæiske miljøorganisation EEB (European Environmental Bureau) i Bruxelles følger man forhandlingerne med bekymring.

»Det er overraskende, at et land som Danmark, der ellers har været foregangsland, hvad angår miljøbeskyttelse, pludselig har ændret kurs,« siger talsperson Faustine Bas-Defossez. KILDE: Berlingske Tidende

 

Nyhedsbrev

Få nyt om natur og miljø og tips til en grøn hverdag.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?