Landskab

Danmarks åbne og uforstyrrede landskaber med enge, bølgende marker og skove er truede af menneskets behov for nye veje, huse og erhverv. Når de uberørte landskaber først er væk, kan de ikke genskabes.

Landskab
LANDSKAB. Et ubebygget landskab er ikke bare en kulisse, men et godt sted at opholde sig.

Åbne landskaber kan blive en manglevare i Danmark. Menneskets behov for byudvikling, infrastruktur og vindmølleparker og større erhverv kæmper om den tilbageværende plads i landskabet. Landskabet skal efterhånden rumme mange nye funktioner som boliger, sommerhusområder, vandlande, friluftsliv og meget mere.

Kampen om at indtage de ubebyggede og uberørte områder vil få indflydelse på det landskab, som vi som danskere hidtil har identificeret os med og forstået som Danmark.

Den danske kulturarv forsvinder

De åbne landskaber har stor herlighedssværdi og er en bærende del af vores kultur. Og mennesket har behov for natur og de landskaber, naturen er i, for at trives.

De færreste tænker over det i hverdagen, men i takt med at udviklingen fortrænger landskaberne og naturområderne, så forsvinder muligheden for at opleve stilhed, mørke, uforstyrrethed og den ro man kan få ved at lade blikket dvæle ved smuk natur.

Når de åbne landskaber og naturområderne først er væk, kan de ikke genskabes.

Landskaberne er også de vilde dyr og planters levesteder, og i takt med at landskaberne forsvinder, bliver for små og af for ringe kvalitet, vil flere arter mangler egnede levesteder, blive sjældne eller endda uddø. Det bliver en fattigere natur.

Pas på det vi har

Danmark skal have landskaber, der

  • der hænger sammen
  • hvor man kan se langt
  • hvor dyr, planter og mennesker kan bevæge sig frit på enge, strande og heder uden at skulle forholde sig til boligområder, motorveje og industriområder.

Vi arbejder for at bevare og beskytte de tilbageværende uberørte landskaber i Danmark. Det gør vi blandt andet gennem arbejdet med planlægning, ved at klage over landzonetilladelser, hvor ny bebyggelse får en markant påvirkning af værdifulde landskaber, og ved at beskytte naturen.

Nationalparker kan binde natur sammen

En af måderne man kan beskytte de åbne landskaber er ved at fremme nationalpark-tanken.

Hvis man tænker visionært, kan parkerne være hjørnestene i et sammenhængende grønt netværk, der forbinder alle Danmarks smukke og varierede landskaber og naturområder på land.

På den måde vil naturen og landskabet udvikle sig fra små isolerede øer i kulturlandskabet til sammenhængende naturlandskaber, hvor dyr og planter kan leve og brede sig frit.

Læs om nationalparker

Se også vores vision for fremtidens natur

Læs om vores holdning til vindmøller

Det arbejder vi for

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for

  • Smukke, uberørte og stille landskaber
  • Klare grænser mellem by og land
  • Placering af erhverv (ud over landbrug) i planlagte erhvervsområder – ikke i det åbne land

Se vores politik om natur (pdf)

Kontakt

Annette Eigaard
Naturpolitisk medarbejder

31 19 32 42
aei@dn.dk

Beskyt naturen

Du kan gøre en forskel for under
1 krone om dagen.

Som medlem af DN støtter du vores arbejde for en rig natur.

Bliv medlem