Møllesø

 I Bøgeskoven, under Gjorslevskovene ligger Møllesøen. Møllesøen er, som navnet antyder, en gammel møllesø, hvor det nordvestlige bassin er opstået i tidlig middelalder ved opstemning af vandet. Den tyve hektar store sø har gennemgået en større restaurering, og der opfiskes stadig skalle og brasen for at bedre den biologiske tilstand, og vandet er nu rent nok til lappedykkerne. Møllesø er en meget vigtig fuglelokalitet, blandt andet for rastende gæs. På en lille ø i søen ligger ruinerne af den middelalderlige herregård Søholm.

Foto: Michael Knaack