Højstrup strandvolde

Ved kysten ud for Højstrup danner rullesten af flint endnu store strandvolde, og området der strækker sig fra Rødvig til Lund, er meget bevaringsværdigt. Det er et naturskønt område, som har en meget artsrig flora. En del rastende  småfugle kan iagttages i skovene, på stranden bl.a stor skallesluger, og fra kysten ses om efteråret trækkende ænder og gæs. Under brombærrankerne i baglandet udruges store flokke edderfugle.

Foto: Anne Jørgensen.                            Strandvold ved Højstrup