Sigerslev Mose

Den fredede engmose er opstået ved tørvegravning af den afvandede Sigerslev Sø. Den 22 hektar store mose rummer dels den oprindelige sø, dels de omliggende lodsejeres parceller, som er dele af mosen. Sigerslev Mose rummer et rigt fugleliv og er omkranset af enge, pile- og elleskov. Rørsumpen består især af tagrør, og den ydre rørsump af bredbladet og smalbladet dunhammer. Mosens stier er offentligt tilgængelige.

Foto: Jane Christoffersen.