Nyheder

Danmarks Naturfredningsforening i Odense vil her forsøge at lave nogle historier om hvad der sker i kommunen - se historieoversigt til venstre.

Meget aktuelt er:

Vandhandleplan for Odense Kommune
Odense kommune har sendt forslag til vandhandleplan 2015 i høring frem til 16. april 2015

http://www.odense.dk/topmenu/indflydelse%20og%20politik/hoeringer%20i%20odense/aktuelle/~/media/HoringsPortal/janne/forslag%20vandhandleplan2015.ashx

Miljøpolitik
Miljøpolitik - Odense Kommune har fremlagt miljøhandleplan hvoraf det fremgår at målet i Odense er at naturarealerne skal fordobles  - vi ser frem til dette !.
http://www.odense.dk/Aktuelt/Nyheder%20og%20pressemeddelelser/Pressemeddelelser/Pressemeddelelser%202008/Odense%20har%20faaet%20ny%20miljoepolitik.aspx
I 2012 er der lavet revision af miljøpolitik
Link til DN Odense kommentar til miljøpolitik i Odense Kommune 
http://www.odense.dk/Topmenu/Kommunen/Faa%20indflydelse/Hoeringer%20i%20Odense/Afsluttede/Horing%20om%20miljopolitiken.aspx

Kanalforbindelsen
Kanalforbindelsen er i fuld gang http://www.odense.dk/Kanalforbindelsen.aspx
vi følger med og prøver at se hvilken indvirkning det har på natur og miljø omkring kanalen.
Vi prøver også at komme med gode alternative løsninger til naturødelæggende aktiviteter.

Skov ved Elmelund
Odense vandselskab har 9. september 2009 nævnt at der etableres skov ved Elmelundvej
DN Odense ser meget frem til forøgelse af skovområdet i Odense Kommune !.

http://www.tv2fyn.dk/article/314072?autoplay=1&video_id=43490
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Fyn/Elmelund/skovrejsning_elmelund.htm
http://www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/2012/skovrejsning_elmelund.htm

Tarup Davinde
Der er strukturplan omkring udvikling/fremtid af Tarup Davinde området til hørring - DN Odense vil
forsøge at påvirke denne så natur og pladser med ro bliver tilgodeset.
http://www.eodense.dk/Topmenu/PolitikKommunen/ProFile/ByogKulturudvalget/DBE65997221144BEC12576E2003DA6ED.aspx#cc409c1a8f300572c12576cb00309040

Hver vinter
Der foregår jagt på områder i Odense Fjord som ikke fryser til om vinteren - dette er
kedeligt fordi, selv om der er områder hvor der er jagtfrit i Odense Fjord så bliver fuglene
jo nød til at tage til de steder hvor der er isfrit og så kan de skydes
http://www.tv2fyn.dk/article/337392?autoplay=1&video_id=47904

Thomas B Thriges gade
I DN er vi enige om at vi gerne ser noget mere grønt i byen og at hvis der sker en nedlæggelse af gaden - så
skal det grønne tænkes meget ind i den færdige planlægning.

Nyt OUH ved Universitetet
I 2021 skal der stå et nyt sygehus klar i den sydlige del af Odense by.
DN Odense er meget opmærksomme på at dette gerne skulle ske på
en sådan måde at det grønne og det blå indtænkes i planerne.
DN Odense har været til flere møder med kommunen hvor det igen og igen
er blevet sagt at de vil tage højde for dette.
Groen blaa rekreativ plan