Tidligere ture i DN Randers

 Her kan du læse om nogle af de ture, vi har holdt tidligere.

(foto: I. Schnetler)

Langå Egeskov - ikke bare træer
Danmarks Naturfredningsforening i Randers havde inviteret til tur den 16. maj 2008 og den blev en stor succes.
Ikke mindre end 30 mennesker trodsede øsregn og kulde for at høre Henning Johansen fortælle om Langå Egeskov og stedets lange historie. Henning Johansen er amatørarkæolog med et meget stort kendskab til Randersområdets forhistorie og han fortalte så levende og engageret, at de to timer fløj afsted.

Langå-området har været beboet i tusindvis af år, helt tilbage til stenalderen, men ikke alle har efterladt sig lige mange spor. Nogle af sporene er gået tabt - fx 6 unikke runesten, der alle har været beskrevet, men hvor kun den sidste er tilbage. Den ligger på Langå kirkegård og skal nu restaureres.

I området ved Egeskoven er der sikre spor af stenalderbeboelser og et system af kanaler, som formentlig stammer tilbage til vikingetiden. Meget tyder på at der har ligget en lille havn for skibe i den tidlige middelalder, men Henning Johansen tog dog mange forbehold, da der aldrig er fundet håndfaste beviser for det.

Jeg kan tilføje, at det var i Hollerup, nær Torup, at man fandt en flækket hjorteknogle, der antyder, at her har boet mennesker i hvert fald de sidste 130.000 år...
Lou Næraa

Fjordtur og blomstertur


Bestyrelsen tager også på tur, selv om det sker for sjældent:


Den 25. maj 2009 var en lille gruppe afsted på en usædvanlig smuk tur på Randers fjord, i klar aftensol og næsten havblik. Kirsten Poulsen og hendes mand Jens havde tilbudt at stille jolle til rådighed, så vi kunne sejle ud fra Uggelhuse. Målet var dels sommerhusene i Svinget, der har en beliggenhed, som næppe ville blive tilladt i dag - at ligge på pæle næsten i fjorden giver nogle forpligtelser til at holde om- og tilbygninger inden for ret stramme rammer, for ikke at skæmme området unødigt.
Man skal dog også huske, at Randers fjord i sig selv er et stort stykke kulturnatur, som bliver passet og plejet konstant for at kunne bruges som vandvej for såvel kommerciel sejlads som lystsejlads.
Vi slog et slag ned i Grund Fjord og kunne konstatere, at den hjemmegravede kanal endnu ikke er lukket, på trods af påbud fra kommunen - det er jo trist, at der var råd til at etablere kanalen, men åbenbart ikke til at nedlægge den...


Vi kunne også konstatere, at Randers fjord er et dejligt sted at opholde sig en lun majaften, med hejrer, svaner, rørsangere, diverse måger og en enkelt svartbag og dertil gøgen og nattergalen som baggrund. Tak til Kirsten og Jens for initiativet - det var en stor oplevelse for en, der har boet ved den vestlige ende af Gudenåen i næsten 30 år og  aldrig sejlet på fjorden.

Samme uge, lørdag den 30.5. var lidt flere afsted for at se på gøgeurter ved Stevnstrup skole og floraen i engene ved Øster Velling, ned mod Nørreåen (læs mere her). Det var lidt mærkeligt at gå direkte fra skolen ind i et areal fyldt med Maj-Gøgeurt - og ret utroligt, at børnene på skolen i alle årene har passet godt på dem. Desværre er området hårdt presset af træer, der er blevet for store, og vi håber, at der vil være opbakning til en redningsaktion fra skolens side i samarbejde med DN/Randers.


Engene ved Øster Velling stod i fuldt flor, med Maj-Gøgeurt, Engblomme, Eng-Forglemmigej, Eng-Karse, Eng-Nellikerod, Trævlekrone, Bukkeblad og endda 3 stk. Vibefedt - og mange andre planter. Det er et fantastisk syn, men det er igen kulturnatur. Hvis engene ikke slås og/eller afgræsses, tager skoven over, og de mange smukke planter bliver trængt væk. Også her vil vi prøve at tage kontakt til de relevante instanser (Randers kommune og Skov- og Naturstyrelsen) og høre, om der er initiativer på vej. Tak til Ingemann Schnetler for arrangementet og tak til jer andre - en gåtur på et par kilometer kan blive til en oplevelse, når der er så mange mennesker med så meget viden med.

 

                             Eng med Maj-Gøgeurt 30. maj 2009

         To eksemplarer af Vibefedt i Øster Velling enge 30. maj 2009

 Lou Næraa / Foto: Ingemann Schnetler

 Tur i Hornbæk Enge i forbindelse med årsmødet 20. november 2010

 

Fotos: Ingemann Schnetler

 

 

Bliv frivillig aktiv

Kontakt din lokale DN afdeling for at høre mere om vores aktiviteter. Vi vil rigtig gerne være flere i afdelingen, og der er masser af spændende ting at tage fat på.

Kontakt os her

Bliv medlem

Støt Danmarks Naturfredningsforenings arbejde – for dyrenes, naturens og ikke mindst din egen skyld.

Læs mere om medlemskab af DN