Klagesager

 

På siderne her kan du læse om:

Afdelingens lokale sager/klagesager

Afdelingen har en vifte af arbejdsredskaber. Arbejdet med at klage er ét af dem. Det er et effektivt redskab - hvis det bliver brugt med omtanke. 

Klagesagsmedarbejdere
Man kan altid kontakte en af klagesagsmedarbejderne i sekretariatet for at få hjælp og rådgivning i en klagesag.

Lovgivning for begyndere
Natur- og miljøbeskyttelsen i Danmark er baseret på et omfattende regelværk. Her kan du se toppen af isbjerget.

Klager og samfund
DNs arbejde med lokale sager i organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv.
 

 


 

 

Find medarbejder

Der er flere medarbejdere, der kan hælpe dig med en konkret sag. Kontakt Nina Larsen Saarnak, som kan lede dig til rette medarbejder


Nina Larsen Saarnak
31 19 32 38, nis@dn.dk
Leder af Lokale sager

Husk at registrer indsendte klager

Sekretariatet skal have en kopi af alle indsendte klager

Som noget nyt, kan man via nedenstående link selv indtastes og vedhæfte klagen direkte i Sekretariatets system.  

Registrer klage

Klagen kan også sendes via e-mail til klage@dn.dk

Klagesagsskabeloner

Her finder du hjælp til at lave velargumenterede klager inden for de sagsområder, som er de mest almindelige i afdelingerne. Klik nedenfor på den relevante word-fil og brug den som skabelon for din egen klage.

Generel klage

Naturbeskyttelseslovens § 3
(beskyttede naturtyper)
- Se eksempel

Naturbeskyttelseslovens § 15
(strandbeskyttelslinjen)
- Se eksempel

Naturbeskyttelseslovens § 16
(sø/åbeskyttelseslinjen)
- Se eksempel

Naturbeskyttelseslovens § 17
(skovbeskyttelseslinien)
- Se eksempel

Naturbeskyttelseslovens § 19
(kirkebyggelinien)
- Se eksempel

Planlovens § 35
(landzonetilladelser)
- Se eksempel

Råstoflovens § 7
(råstoftilladelser)
- Se eksempel

Museumslovens § 29a
(jord- og stendiger)
Se eksempel

Podio - DN's mødested

Podio er DN's system til samarbejde i afdelinger og netværk. Her finder du myndighedernes afgørelser og kan dele dokumenter, meninger og oplevelser. Det er kun for de aktive i DNs afdelingsbestyrelser at være i en afdelings arbejdsrum, mens alle medlemmer kan være med i et netværk.

> Gå ind på dn.dk/podio