Natur- og miljømedarbejderne

Man kan altid kontakte en af natur- og miljømedarbejderne i sekretariatet for at få hjælp og rådgivning i en klagesag...

Sagsbehandlerne kan senest 5 dage før klagefristen:

  • altid hjælpe med opklarende spørgsmål

  • som regel hjælpe med faglig og taktisk rådgivning

  • ofte hjælpe med gennemlæsning og korrektion af klageudkast

  • sjældent udforme og afsende en klage på vegne af en afdeling

 

Annette Eigaard
Landskabsarkitekt
31 19 32 42, 
aei@dn.dk
Adgang, landzonetilladelser, strandbeskyttelse, fredningsdispensationer, skilte

 

 

 

Camilla Bjørklund
Sekretær
31 19 32 65, 
cb@dn.dk
Upload af sager til Podio og klagekort 

 

Henning Mørk Jørgensen
Biolog
31 19 32 35, 
hmj@dn.dk
Vandløb og aquakultur

 

Jan Pedersen
Biolog
31 19 32 39, 
jap@dn.dk
§3 beskyttede naturtyper, råstofgravning, fortidsminder, Natura2000, kystbeskyttelse

 

Jens Peter Mortensen
Miljømedarbejder
31 19 32 10, 
jpm@dn.dk
Miljøgodkendelser

 

Lasse Jesper Pedersen
Plan- og projektmedarbejder
31 19 32 34, 
lasse@dn.dk
Klima- og energi. Miljøvurderinger

 

Nina Larsen Saarnak
Leder af lokale sager, geograf
31 19 32 38, 
nis@dn.dk
Kommuneplaner, lokalplaner, klimatilpasning

 

Nora Skjernaa Hansen
Skov- og landskabskandidat
31 19 32 60, 
nsh@dn.dk
Skovlov

 

Therese Goodley Dannisøe Nissen Therese Nissen
Biolog
31 19 32 31, 
tgdn@dn.dk
Husdyrgodkendelser, bygge- og beskyttelseslinjer omkring sø, å og skov

 

Lokale sager

Hvad skal man gøre, når man har en sag, der kan skade naturen? Få hjælp til, hvordan vi arbejder med klagesager i DN.

Læs om klagesagsarbejdet

Podio - DN's mødested

Podio er DN's system til samarbejde i afdelinger og netværk. Her finder du myndighedernes afgørelser og kan dele dokumenter, meninger og oplevelser. Det er kun for de aktive i DNs afdelingsbestyrelser at være i en afdelings arbejdsrum, mens alle medlemmer kan være med i et netværk.

> Gå ind på dn.dk/podio

Naturens Universitet

2016 byder på en række spændende kurser, som alle aktive gratis kan deltage på

> Se alle kurser i 2016