DN Mailboks

Alle DNs afdelinger har en mailboks af typen afdelingsnavn@dn.dk. Ansvaret for at tilse og vedligeholde mailboksen er som udgangspunkt formandens, men det kan videregives til andre, f.eks. i forhold til en arbejdsdeling i afdelingen.

Hvordan læser vi vore mails?
Det er afdelingens bestyrelse, der bestemmer, hvem der skal have adgang til mailboksen og hvem og hvordan mails besvares. Bestyrelsen og ikke mindst formanden må have afklaret dette spørgsmål, da det er en vigtig del af afdelingens kommunikation udadtil. Bestyrelsen bør også have aftalt, hvor lang tid der skal gå inden forespørgsler besvares. Det er således almindelig kotyme at en mail besvares indenfor 1-2 uger.

Har du adgang til mailboksen, skal du for at læse e-mail gå ind på adressen http://webmail.dn.dk (uden www). Herefter bliver du spurgt om Brugernavn og Adgangskode, der oprindeligt - men kan være ændret - følger denne form:

Brugernavn: afdelingsnavn@dn.dk
Adgangskode: XX-YYY

Forespørgsler om passwords rettes af formanden til it@dn.dk eller til en af de to organisationskonsulenter..

Videresend til privat adresse
I mailboksen kan man lave en regel, så posten automatisk videresendes til en eller flere e-mails. Har du problemer med at videresende, så send en mail til it@dn.dk eller kontakt en af de to organisationskonsulenter.

Andre funktioner
Der er en række funktioner i mailboksen, f.eks. markering af meddelelser med forskelligfarvede flag. Det har visse afdelinger anvendt i forhold til en arbejdsdeling. Derfor kan det være en god ide at studere de forskellige muligheder.

Opdateret 9/3 2014
Jörn Eskildsen jes@dn.dk

DN Mailboks

Gå direkte til afdelingens nye mailboks. Du vil blive bedt om brugernavn og adgangskode, som du har fået på mail.

Log ind på mailboks

Er du i tvivl om noget i forbindelse med den nye mailboks, så send en mail.

Organisations-konsulenten

Har I organisatoriske spørgsmål eller problemer, så kontakt jeres organisationskonsulent:

Jylland og Fyn: Jörn Eskildsen
Tlf: 75 65 61 49, mobil: 31 19 32 54, jes@dn.dk 

Øst for Storebælt: Thomas Eriksen
Tlf: 31 19 32 58 ter@dn.dk

Podio - DN's mødested

Podio er DN's system til samarbejde i afdelinger og netværk. Her finder du myndighedernes afgørelser og kan dele dokumenter, meninger og oplevelser. Det er kun for de aktive i DNs afdelingsbestyrelser at være i en afdelings arbejdsrum, mens alle medlemmer kan være med i et netværk.

> Gå ind på dn.dk/podio