Landbrugsfagligt netværk

Danmark er det mest intensivt opdyrkede land i verden og har samtidig en meget stor husdyrproduktion. Derfor har landbruget meget stor betydning for, hvordan den danske natur har det.

DN har derfor brug for alle kræfter, der vil arbejde for at mindske landbrugets påvirkning af naturen og presse på for at vi kan få et landbrug i balance med natur og miljø (se DN's landbrugspolitik). Landbrugsfagligt netværk er stedet, hvor DN’s aktive på landbrugsområdet mødes og udveksler erfaringer om både lokale sager og landsdækkende emner. Følg med i debatterne - se boksen til højre.

Netværkets formål og aktiviteter

Netværkets formål

  • At fremme DN’s landbrugspolitik
  • At styrke medlemmernes kompetence til at håndtere natur- og miljøkonflikter ved landbrugsdrift
  • At inspirere og støtte Hovedbestyrelsen i landbrugsrelevante spørgsmål.

Aktiviteter

  • Landbrugsfagligt netværk arrangerer et årligt netværkstræf, hvor der behandles aktuelle faglige emner.
  • Netværkets koordinationsgruppe bidrager med høringssvar, samt faglige og politiske input til DN’s politikker
  • Netværket arrangerer kurser i husdyrsager

Årsberetninger

  • 2015
    Bl.a.: "Vi har i netværket i årets løb via Podio diskuteret GMO og har været med i en arbejdsgruppe til udformning af politikpapir for emnet. Der har været en vis, om end ikke voldsom, debat om emnet. Debatten præges af få personer, vi så gerne, at flere var aktive. Der er rimelig tilslutning til net-værkstræffet, hvor op i mod halvdelen af delværket normalt deltager." Læs hele beretningen

Tilmeld dig netværket

Når du melder dig ind i et netværk, bliver du inviteret ind i netværkets arbejdsrum i Podio.

Meld dig ind i et netværk
Læs om netværk på Podio
Mere om DN's netværk

Kontakt

Formand: 
Jørgen Nielsen, 
jbn.post5@gmail.com