Organisationsudvalget

Organisationsudvalget har til opgave at rådgive Hovedbestyrelsen om, hvordan DN organiserer sig effektivt og demokratisk. Udvalget har særlig fokus på:
- Organisatoriske forhold i afdelingsbestyrelser.
- Samspillet mellem DN's forskellige organisatoriske enheder.
- DN’s interne uddannelse og organisationsudvikling.
- DN's interne kommunikation.

Organisationsudvalget (OU) består af 8 medlemmer, overvejende med lang praktisk erfaring fra arbejdet i en afdelingsbestyrelse. Derudover skal mindst ét af medlemmerne tillige have erfaring med arbejdet i DN’s netværk. OU skal rumme land-by problemstillingen, fordi den er en vigtig grundtone i organisationen. Og OU skal være geografisk repræsentativt, fordi landsdels-kultur problemstillinger ligeledes er en vigtig grundtone i organisationen. Hovedbestyrelsen vælger for 3-årige perioder medlemmer af OU, der tilsammen opfylder ovennævnte kriterier. 
 

Medlemmer

Valgt på HB-mødet 29. april 2016:

  • Bjørn Petersen, DN Roskilde
  • Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen, Personligt valgt medlem af REP
  • John Clausen, DN Lemvig
  • Jørgen Jørgensen, DN Hjørring
  • Kaj Edlund, DN Mariagerfjord 
  • Maria Landschoff Gudiksen, DN Samsø
  • Niels Hilker, DN Sorø
  • Pia Ellegaard Jørgensen, DN Nyborg
  • Observatører fra HB: Merete Vigen Hansen og Birgitte Marcussen

Udvalgets sekretær

Organisationsmedarbejder Nick Leyssac, nl@dn.dk, 31 19 32 50

Referater af møder

Næste møde i OU forventes at blive afholdt i Vejle den 24. marts 2017.

2016-24-10 OU-møde Referat
2016-06-16 OU-møde Referat
2016-03-07 OU-møde Referat

2015-09-08 OU-møde Referat
2015-02-05 OU-møde Referat
2014-06-11 OU-møde Referat

2014-02-04 OU-møde Referat
2013-10-07 OU-møde Referat
2013-06-07 OU-møde Referat
2013-01-31 OU-møde Referat
2012-06-14 OU-møde Referat
2012-01-26 OU-møde Referat
2011-10-10 OU-møde Referat
2011-05-27 OU-møde Referat
2011-01-29 OU-møde Referat
2010-10-09 OU-møde Referat
2009-01-25 OU-møde Referat
2008-12-06 OU-møde Referat
2008-10-04 OU-møde Referat
2008-03-01 OU-møde Referat
2007-10-06 OU-møde Referat
2007-06-03 OU-møde Referat
2007-02-04 OU-møde Referat 
2006-10-07 OU-møde Referat

 

Andre dokumenter om OU

Konceptet for OU, marts 2009
Oplæg til Forretningsudvalgets serviceeftersyn af OU, marts 2009

 

Opdateret: 23.september 2016
Nick Leyssac


 

Organisationudvalgets kerneopgave

OU beskæftiger sig især med organisatoriske forhold i DN's afdelinger, som er DN's bærende organisatoriske enhed. Udvalgets arbejde udmønter sig bl.a. i gode råd om organisering af afdelingernes arbejde:

gode råd om organisering

Naturens Universitet

2016 byder på en række spændende kurser, som alle aktive gratis kan deltage på

> Se alle kurser i 2016

DN'S SEKRETARIAT

I DN's Sekretariat i København sidder specialister med viden om alt fra natur, miljø, planlægning, organisation, kommunikation og medlemstegning. 

> Find medarbejder