Naturplejenetværket

Leen glider gennem det dugvåde græs – svusch – siger det. I vuggende bevægelser bevæger en lille skare glade og muntre mennesker sig frem i en lysning i skoven og efterlader striber af slået græs og en engbund hvor lyset kan komme ned til selv den spædeste blomst.

Billedet kunne være 150 år gammelt – men det er også billedet af moderne frivillige naturpleje – hvor børnefamilier som ældre mødes om en sjov aktivitet der giver mening både for naturen det personlige velbefindende. 

På mange måder er naturpleje et selvmodsigende begreb, da ”natur” er det ”som kommer af sig selv”. Mange af de naturtyper, vi kender som typiske danske, er et resultat af menneskelig aktivitet. Det gælder blandt andet enge, overdrev og heder.

Måden vi bruger landskabet på har ændret sig dramatisk gennem de sidste 50 år, dels ved at mere land er taget under plov, dræning har taget vandet ud af landskabet og områder der før blev græsset eller brugt til hø i dag vokser til i krat og skov. Vi skal aktivt gøre noget, hvis ikke naturværdierne skal forsvinde, denne indgriben er naturpleje. Her har myndighederne et kæmpe ansvar, men private lodsejere og frivillige spiller også en aktiv rolle. Naturplejenetværket arbejder for at fremme naturplejen på alle niveauer.

Netværkets formål og aktiviteter

Naturplejenetværket arbejder aktivt for at få plejet mere natur - dels gennem egen pleje, videndeling om pleje og dels gennem påvirkning af lodsejere og myndighederne. Naturplejenetværkets medlemmer får positive kontakter til DN's afdelinger og andre naturinteresserede borgere, fx ved at arbejde i naturpleje- og græsningsforeninger. Aktiv naturpleje er blandt andet græsning, høslet, optrækning af vedplanter, bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, gyvel og andre invasive arter samt regulering af arter, der fylder for meget, for eksempel kærstar og havtorn. 

Eksempler på aktiviteter:

  • Netværkstræf med fokus på aktiv naturpleje. Netværket mødes en gang årligt for at udføre konkret naturplejearbejde, se på naturpleje i praksis, diskutere naturpleje og erfaringsudveksle.
  • Høslætkurser. Netværket har sammen med sekretariatet sat ekstra fokus på høslæt med le, som en sjov og virkelig effektiv naturpleje af små arealer.
  • Naturpleje- og græsserforeninger. Netværket har gennem en årrække bidraget med erfaringer og viden til nye naturpleje- og græsningsforeninger. Mange af netværkets medlemmer er aktive i frivillig naturpleje rundt om i Danmark.
  • Naturplejenetværket står til rådighed og formidler viden om naturpleje. Mange af medlemmerne har enten ekspertviden eller praktisk erfaring med naturpleje. Netværket vil gerne hjælpe nye naturplejeaktiviteter i gang.

Årsberetninger

  • 2015
    Bl.a.: ....afholdt i maj et vellykket og fuldt booket netværksmøde i samarbejde med DN Sønderborg, Sønderborg Kommune og den lokale afdeling af Naturstyrelsen. Vi var indkvarteret på en lejrskole. Som vanligt bestod det praktiske arbejde i naturområderne i rydning, optrækning, høslæt og masser af erfaringsudveksling. Læs hele beretningen. 


Foto: Rydning af overdrev. Her kommer extractigatoren, også kendt som gyvelsnapperen, til sin ret.

Netværkstræf 2017

Fredag-lørdag d. 12.-13. maj 2017 i Esbjerg og Varde.

Program og tilmelding

Tilmeld dig netværket

Når du melder dig ind i et netværk, bliver du inviteret ind i netværkets arbejdsrum i Podio.

Meld dig ind i et netværk
Læs om netværk på Podio
Mere om DN's netværk

Kontakt

Formand: Anna Bodil Hald

annabodil.hald@gmail.com

Tlf.: 21 42 23 30