Jagtnetværket

Jagtnetværkets formål er at udgøre et forum for medlemmer af DN, som enten er jægere og/eller interesserede i jagt og vildtforvaltning, hvor aktuelle spørgsmål kan debatteres.

Jagtnetværket drøfter med udgangspunkt i DNs jagtpolitik de temaer og problematikker, som er aktuelle og/eller relevante. Netværket har ikke beslutningskompetence, men tager selv emner op efter egne ønsker, og kan herigennem bidrage til beslutningsprocessen i DN omkring jagt og vildtforvaltningsmæssige spørgsmål.

Netværkets formål og aktiviteter

  • Netværket bidrager med konkrete forslag og overvejelser omkring udmøntningen af målene i DNs jagtpolitik.
  • Netværket forholder sig til de aktuelle emner og bidrager med input til DNs repræsentant i miljøministerens Vildtforvaltningsråd, i forbindelse med møderne i rådet.
  • Netværket agter at afholde ekskursioner i forbindelse med netværkstræffene, ekskursioner der kan belyse de vanskeligheder, der har været og sikkert også i fremtiden vil være med at implementere DN’s jagtpolitik.

 

Årsberetninger

Tilmeld dig netværket

Når du melder dig ind i et netværk, bliver du inviteret ind i netværkets arbejdsrum i Podio.

Meld dig ind i et netværk
Læs om netværk på Podio
Mere om DN's netværk

Kontakt

Formand: Arne Hastrup, 57 61 49 76, arne.hastrup@gmail.com

Netværkstovholder: Bo Håkansson, 22 27 51 57, boh@dn.dk