DN Lejre

Naturen er sårbar, truslerne er mangfoldige. Folk vil gerne bo, ikke bare i nærheden af, men midt i naturen. Arealer er værdifulde, og kan relativt let omsættes til penge, enten til landbrugsproduktion, til industriproduktion eller til boligformål.

Vi gør vort bedste for, at udviklingen i Lejre sker på en måde, så der tages hensyn til de sårbare naturtyper, og så de kommende generationers behov for plads, natur, resurser og rent vand/ren luft respekteres. Vi arbejder målrettet for, at udviklingen sker på et bæredygtigt grundlag.

Oplev naturen med DN!

Danmarks Naturfredningsforening arrangerer mere end 1.000 ture og arrangementer hvert år. Hvad enten du er medlem af DN eller ej, er du velkommen til at deltage og få nogle gode naturoplevelser.

Se arrangementer her

Kom og vær med

 Ved at gøre en frivillig indsats for natur og miljø i vores lokalområde er du med til at sikre en bæredygtig udvikling. 
> Læs mere her

Lejrestrategien 2012
DN Lejre har sendt et høringssvar til kommunens "Lejrestrategien 2012" 
>Se strategien her (Pdf-dokument) 

Uglekasser i Hvalsøskovene
DN Lejre har sat uglekasser op for at hjælpe natuglerne  i skovene omkring Avnstrup. 
> Læs mere her