Klimanetværket

Varmerekorder, oversvømmelser, Danmark som vinland, papegøjer på terrassen og ingen torsk i havet, Grønlands indlandsis smelter...

Bekymrer klimaforandringerne og konsekvenserne af den globale opvarmning også dig? Har du lyst til selv at gøre en forskel konkret og lokalt her i Danmark? Så kan du som medlem af foreningen blive aktiv i DN's Klimanetværk.

I Klimanetværket erfaringsudveksler vi om lokale, konkrete og nationale vinkler på klimatilpasningsproblematikken. Fælles for netværkets medlemmer er en interesse for at finde løsninger, der kan reducere CO2 udledningen.

Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening har vi desuden en særlig interesse for klimaforandringernes betydning for vores natur.  Allerede i dag er naturen hårdt trængt af store mængder næringsstoffer samt for få og usammenhængende naturområder.

Klimaforandringerne kan understøtte denne dårlige udvikling af naturens vilkår og bl.a. medføre uønskede opblomstringer af invasive arter på bekostning af diversiteten i den danske, vilde natur.

Netværkets formål og aktiviteter

Klimanetværket ønsker at fremme NGO-klimainitiativer, der reducerer klimagasudledningerne og sikrer en varieret natur i et ændret klima. Det handler om vedvarende energi, bæredygtig transport og energibesparelser.

Fokusområder:

 • Indsamling og formidling af viden om klima - særlig i relation til lokale initiativer
 • Synliggørelse af netværket og dets aktiviteter
 • Koordinering af interne og eksterne aktiviteter
 • Opsøgende virksomhed/spredning i forhold til andre organisationer, regioner, kommuner og erhvervsliv
 • Idébank/tænketank, hvorfra konkrete nye projekter opstår

Eksempler på aktiviteter:

 • Klimanetværket arrangerer årligt to netværkstræf for netværkets medlemmer. Her erfaringsudveksler netværkets medlemmer om især lokale klimainitiativer.
 • Klimanetværkets koordinationsgruppe bidrager med høringssvar samt faglige og politiske input til DN's politikker.
 • Klimanetværket arrangerer interne og eksterne debatarrangementer.
 • Klimanetværket understøtter arbejdet med DN's Klimakommuner - både i forhold til rekruttering, udvikling og fastholdelse af klimakommunerne.
 • Klimanetværket udgiver DN Klimainfo, som sendes til alle netværkets medlemmer

Årsberetninger

 • 2015
  Bl.a. om et vellykket netværkstræf i Sønderborg i februar med 30 deltagere og i samarbejde med et lokalt klimaprojekt

Tilmeld dig netværket

Når du melder dig ind i et netværk, bliver du inviteret ind i netværkets arbejdsrum i Podio.

Meld dig ind i et netværk
Læs om netværk på Podio
Mere om DN's netværk

Nyhedsbrev

Her kan du læse netværkets seneste nyhedsbrev fra marts 2016

Nyhedsbrev marts 2016

Kontakt

Formand: Christian Bundgaard
chrbund@djurs.net
86 35 19 40

Næstformand: Palle Marcher 
marcher@post12.tele.dk
49 14 71 82

Koordineringsgruppe

Uwe Lindholdt
uwelindholdt@gmail.dk
29 89 06 03

Irene Rønnow
irnow@post12.tele.dk
20 60 42 62

Sussi Handberg
sussihandberg@gmail.com
Tlf. 24 48 40 45

Carsten O. Hansen
carslisb@drejerbanken.dk
Tlf. 51 32 76 07