Indberet trafikdræbte dyr

Danmarks Naturfredningsforening beder alle om hjælp til at få kortlagt de veje, hvor der gang på gang nedkøres dyr.

Hvert år dræbes 5 millioner dyr i den danske trafik. Mange dyreliv kunne blive sparet, hvis man etablerer nye passager, så dyrene kan færdes uden risiko for sammenstød med biler.

Hjælp os med at kortlægge de veje, hvor dyrene bliver dræbt. Registreringerne skaber et overblik over de farligste veje, og dermed kan der etableres nye passager på de helt rigtige steder, så antallet af trafikdræbte dyr minimeres.

Det eneste du skal gøre er at indrapportere, hvis du ser et trafikdræbt dyr på vejene.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte biolog Bo Håkansson, boh@dn.dk. Vi glæder os til at modtage dine observationer!

OBS: vi laver fra marts 2011 en stikprøve-registrering af forekomsten af egern på Bornholm, sammen med Bornholms Tidende. Har du set egern på Bornholm, kan du derfor blot registrere dem nedenfor, som var de trafikdræbte selvom de er levende.

Registrer trafikdræbte dyr her

Allerede indrapporterede observationer

Baggrunden
Gennem en årrække har en arbejdsgruppe under Miljøministeriet arbejdet med at registrere trafikdræbte dyr. Registreringen er sket i samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser og Schweishundeførerne under Danmarks Jægerforbund. Registreringen fokuserer primært på hjortedyrene. Arbejdet med at nedbringe antallet af trafikdræbte dyr bør dog fortsætte. Læs mere om det hidtidige arbejde her på Skov og Naturstyrelsens hjemmeside.

Red dyrebørnene

Pattedyr

Her kan du se billeder af de dyr, som projektet er særligt interesserede i:

 

Billeder modtages gerne

Vi modtager gerne billeder af de nedkørte dyr - særligt af mårdyrene, eller hvis du er i tvivl om, hvilket dyr du har fundet. Billeder sendes til biolog Bo Håkansson - boh@dn.dk

Kontakt

Bo HåkanssonBo Håkansson
Naturpolitisk medarbejder

22 27 51 57
boh@dn.dk