Evighedstræer

Har du et særligt træ på din grund, som du gerne vil være sikker på bliver bevaret, også når der kommer nye ejere?

Det kan ske ved at få tinglyst en klausul – en servitut – på din ejendom om, at træet ikke må fældes eller beskæres udover hvad der er sædvanligt osv. Der kan f.eks. også stå, at træet skal nedbrydes naturligt og ikke må fjernes, selvom det er gået ud.

Det skal stå i klausulen, hvem der er påtaleberettiget, dvs. kan gribe ind, hvis klausulen overtrædes. Det kan f.eks. være dig selv, og når du er væk den til enhver tid værende formand for lokalbestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening.

Træet skal beskrives nøjagtigt, og det samme gælder, hvad den til enhver tid værende ejer af grunden og dermed træet skal gøre og ikke gøre.

Servitutten tinglyses digitalt på ejendommen. Tinglysningsafgiften til staten er kr. 1.400.

For at kunne tinglyse kræves, at servitutten er vedhæftet et rids og en GML-fil (data hentet fra Geography Markup Language), der viser stedfæstelsen af servitutten, altså hvor træet står.

Der skal også indhentes samtykke fra kommunen, som kan protestere, hvis kommunen mener, at servitutten ville kunne give problemer i forbindelse med kommende lokalplanlægning for ejendommen.

Rids og GML-fil laves typisk af en landinspektør, som også kan sørge for tinglysningen.

Det kræver således en vis indsats her og nu, men til gengæld kan du være sikker på, at dit træ vil forblive på din ejendom til glæde for omgivelserne og naturen, indtil det er væk af sig selv, formentlig først om mange mange år.