DN's samråd

Danmarks Naturfredningsforening har et samråd i hver landsdel. Samrådet består af formand og næstformand for hver afdeling i landsdelen. Hvert samråd vælger et formandskab bestående af en formand og to næstformænd.

Samrådene koordinerer de lokale afdelingers arbejde i forhold til statens miljøcentre, og ikke mindst hjælper de med videndeling og inspiration mellem de frivillige aktive i afdelingerne.

Her kan du se, hvem der sidder i hvilke samråd - du vil blive ledt over på Frivilligsiden:

Tjek DN's Frivilligside

DN's Frivilligside

På DN's hjemmeside for frivillige aktive i foreningen kan du læse meget mere om arbejdet som frivillig, om kurser, netværk og meget andet.

Tjek www.dn.dk/frivillig

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte medlemsservice tlf 3917 4040 eller mail medlemsservice@dn.dk