Evighedstræer

Danmarks Naturfredningsforening er med til at bevare store, gamle træer i landskabet, i alléer, i skovene og i byerne med en frivillig lodsejeraftale om Evighedstræer.

Egetræ

Gamle træer er levested for sjældne og spændende dyr og planter. Gamle træer fortæller desuden historier, der går flere generationer tilbage og giver os daglige oplevelser af natur og skønhed, både i byen og på landet. De store kæmper kan leve næsten evigt og være levested for insekter og smådyr i mange år − også efter, de er gået ud.

Derfor bør vi forvalte de gamle træer med omtanke og hensyn. Det er en ære og et fornøjeligt ansvar at have store, gamle og særlige træer på sin jord eller under sin forvaltning.

Ved at mærke udvalgte Evighedstræer, vil Danmarks Naturfredningsforening åbne endnu flere menneskers øjne for de gamle træers værdier.

Har du et Evighedstræ?

Kampagnen Evighedstræer er en opfordring til både staten, kommunerne og de private lodsejere om at tage ansvaret for bevaring og pleje af de gamle, store og særlige træer i Danmark.

Aftalen bidrager til at passe på og bevare træet, så det kan stå så længe som muligt − også, når det er gået ud. Hvis du kender eller ejer et helt særligt træ, som fortjener en mærkning som Evighedstræ, så kontakt din lokale DN afdeling. Se boksene til højre.

Evighedstræer er støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet.

Læs mere om de gamle træer og kampagnen

 

Evighedstræer

På kortet kan du følge med i hvor mange Evighedstræer, der bliver mærket.

Kortet opdateres løbende.

Sæt træet på kortet

Har du et Evighedstræ?

Opfylder dit træ kriterierne for Evighedstræer, så kontakt din lokale DN afdeling, så I sammen kan se, om det kan registreres som Evighedstræ. Find din lokale afdeling her

En frivillig aftale

Danmarks Naturfredningsforening indgår frivillige aftaler med private og offentlige træ-ejere om at passe og pleje store, gamle træer. I samarbejde med træ-ejeren udvælger DN nogle få træer, som kan blive til Evighedstræer. Aftalen er ikke en formel fredning af træet, men en hensigtserklæring, der forpligter ejeren til at passe på træet så længe, det er muligt.

Kontakt

Therese NissenTherese Nissen
Lokale sager
Evighedstræer

31 19 32 31
tgdn@dn.dk

Pas godt på træerne

Det er en ære og et fornøjeligt ansvar at have store, gamle, særlige træer på sin jord eller under sin forvaltning.

Gode råd til træejerne

Læs folderen om Evighedstræer

Kriterier for Evighedstræer

Et Evighedstræ til mærkning opfylder et eller flere kriterier:

1. Træet er gammelt eller er en oplagt efterfølger til et gammelt træ i nærheden.
2. Træet er meget stort.
3. Træet har stor biologisk værdi.
4. Træet har meget stor æstetisk, historisk eller anden social værdi.

Læs hvordan DN afdelinger arbejder med mærkning af Evighedstræer her.

Dit yndlings træ

Sæt træet på kortet

Sæt selv dit træ på kortet, eller se alle de andre:

Sæt træet på kortet
Se alle træerne