DN Gladsaxe

DN-Gladsaxe arbejder for at bevare, beskytte og pleje Danmarks varierede og mangfoldige natur, samt for at fremme et rent og sundt miljø for alle. Læs mere om vores arbejdsgrundlag.

Søg på DN-Gladsaxes hjemmeside

Oplev naturen med DN

Danmarks Naturfredningsforening arrangerer mere end 1.000 ture og arrangementer hvert år. Hvad enten du er medlem af DN eller ej, er du velkommen til at deltage og få nogle gode naturoplevelser.

Se arrangementer her

Kom og vær med i DN Gladsaxe

Ved at gøre en frivillig indsats for natur og miljø i vores lokalområde er du med til at sikre en bæredygtig udvikling og natur til gælde for kommende generationer. Læs mere her

Nyeste fredninger
Bagsværd Sø og Lyngby Sø
   * Rosportens planer
   * Myndighedskrav af 2006.11.21
   * DN Gladsaxes fredningsfolder
   * Den endelige fredning af 2013.06.26
   * Fredningskortet
   * Alt om fredningskendelsen

Bagsværdfortet
Buddinge Batteri. Fredning er ophævet 

Her findes alle fredninger i Gladsaxe
Landskabs-, areal- og stifredninger
 

Elitens rostadion overtager Bagsværd Sø

Projektet:

  * Projektet som der er enighed om (med DN Gladsaxes kommentarer)

Kravene:

  * Miljøministeriets krav af 2006.11.20
  * Den endelige fredning af 2013.06.26

Pengene:

  * Gladsaxe Kommune
  * Tidligere kulturminister Brian Mikkelsens Lokale og anlægsfond mhp. at fremme store idrætsanlæg til gavn for eliteidrætten
  * A.P. Møllerfonden

 Regler for området:
  * Reglement for Bagsværd Sø af 1994.03.09


Klik her for at høre den spidssnudet frøs kvækken

 
Hør spidssnudet frø 

© Kurt Loftkjær