Vil du eller dit firma støtte vore projekter for dyr?

I Danmarks Naturfredningsforening arbejder vi bredt indenfor natur og miljø. Ønsker du at støtte vores arbejde særligt for dyr, kan du indsætte et beløb på konto 4183 4180644679.

Beløb indsat på denne konto vil gå specifikt til projekter, der har med dyr at gøre. Mange bække små, gør en stor å: Vi er dybt taknemmelige for både store og små beløb!

Reglerne for fradrag for virksomheder finder du her.

Nedenfor kan du se eksempler projekter, vi arbejder med eller håber at iværksætte.
 

 

Bestanden af oddere på Sjælland er presset 

Odder

 

For at hjælpe den truede sjællandske bestand af oddere, har vi fået tilladelse til at fange 5 oddere i Jylland og sætte dem ud på Sjælland. Vi har foreløbig udsat de 3, og håber at udsætte de 2 sidste i 2016.


Læs om projekt odder


 

Sort egern bliver blandet med rødt egern

Sort egern

Det sorte egern er det oprindelige danske egern. De røde er udsatte egern, der stammer fra andre lande. Bestanden af sorte egern svinder ind, fordi de bliver blandet med røde egern. Vi har derfor sammen med Naturstyrelsen indfanget sorte egern fra en "ren" bestand, og udsat dem på Nordlangeland, hvor der ikke er røde egern. Bestanden vokser - projektet er en succes.


Læs om projekt sort egern

 

Vi mangler viden om de små mårdyr


Projektet skal skabe større kendskab til, hvilke levesteder de små mårdyr foretrækker og hvor de typisk lever.

Vi afsluttede i 2015 et mindre "pilot-projekt" sammen med Århus Universitet, som handlede om udvikling af metoder til registrering af dyrene. Vi håber nu at kunne finde midler til "det store projekt", der skal give reel viden om dyrene.

Læs om Projekt små mårdyr
 


Dyreunger går til under høst

 

Dyreunger går til, når markerne bliver høstet. Sammen med blandt andet Landbrug & Fødevarer og Dyrenes Beskyttelse arbejder vi med at finde løsninger. 

Læs om projekt vildtvenlig høst


 

Registrering af dyr med fotofælder

Med den tekniske udvikling i kamera-teknologi er der mulighed for indkøb af kameraer til overkommelige priser. Vi påtænker at indkøbe et antal kameraer, der kan dokumentere forekomsten af spændende arter, og løbende lægge billederne på vores hjemmeside.

 


 

Kontakt

Bo HåkanssonBo Håkansson
Naturpolitisk medarbejder

22 27 51 57
boh@dn.dk

Hjælp dyrene

Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening er du med til at give de vilde dyr i Danmark et bedre liv.

Bliv medlem