Om kampagnen

Både i byerne og i det åbne land fældes mange gamle, store og særlige træer for at forenkle byggerier og parkeringsforhold eller for at få nogle kvadratmeter dyrkningsjord mere og slippe for at køre uden om træerne med traktoren.

Der findes heldigvis stadig nogle store og gamle træer i Danmark, og det kan vi takke ejerne for. De har passet på dem og skånet dem fra motorsaven i flere generationer. Disse træer har stor værdi, både kulturelt og æstetisk - og ikke mindst fungerer de som er de sidste levesteder for en lang række insekter, fugle og svampe. Derfor skal vi passe på dem.

Læs her, hvordan helt særlige træer mærkes som Evighedstræer i samarbejde mellem lokale DN afdelinger og træejerne.

Bedre beskyttelse
DN arbejder for, at de værdifulde træer bevares og forvaltes godt, samt at der løbende kommer nye trækæmper til, som kan tage over, når de gamle falder og langsomt forsvinder. Der er behov for nye redskaber og nye samarbejdsformer for at styrke træernes stilling.

Evighedstræer
Naturfredningsforeningen ønsker med kampagnen ”Evighedstræer” at skabe større opmærksomhed og få bedre overblik over de store, gamle og bevaringsværdige træer. Formålet er at øge den folkelige og politiske bevidsthed og viden om de gamle, store og særlige træers værdier; såvel deres biologiske som æstetiske og kulturelle betydning.

Mange sjældne arter af bl.a. insekter og svampe findes kun og kan kun bibeholdes i gamle træmiljøer. En indsats for at bevare disse træer er derfor en langsigtet satsning på biodiversitet i overensstemmelse med biodiversitetskonventionens mål om at stoppe nedgangen i biologisk mangfoldighed.

Med armene op mod himlen

Pas godt på træerne

Det er en ære og et fornøjeligt ansvar at have store, gamle, særlige træer på sin jord eller under sin forvaltning.

Gode råd til træejerne

Træets værdi

Hvorfor er det så vigtigt at bevare træerne? Træet har både kulturelle og æstetiske værdier - og så selvfølgelig naturværdier idet mange arters overlevelse er afhængige af træerne

Livet i træet
Træer fortæller historier
Rekordtræer

God færdsel omkring træer

Tænk over adgangsregler og god færdsel i naturen, når du vil registrere et træ. 

► Adgangsregler