Eksempler på fredede træer

Egetræ på Skovgårdsskolen i Gentofte

Selv i 2009 er det nødvendigt at frede træer. Det seneste eksempel er denne eg, der var truet af en udbygning af Skovgårdsskolen. Egetræet er 200-300 år gammelt.

Kommunen ønskede i 2007 at fælde træet, der stod i vejen for en sportshal på skolen. Men kommunen havde i 2005 i et atlas over kommunen skrevet, at træet var bevaringsværdigt. Hvordan kan det så i 2007 blive kategoriseret som ikke-bevaringsværdig?

Derfor rejste DN-Gentofte en fredningssag på træet og fik det altså fredet i 2009. Det er en lille, men vigtig sejr, at kommuner skal rette sig efter den planlægning de selv laver og ikke bare kan ændre på forhold, fordi det er nemmere for dem.

Se fredningskendelse her 

GPS-koordinater
N 55º 45.975' 012º 34.222'
 

Snoegen, Kongeegen og Storkeegen

Danmarks Naturfredningsforening ønskede i 1972 dele af Jægerspris Nordskov fredet. Det lykkedes først i 1988. Som noget særligt i fredningen blev over 200 gamle træer udpeget og skal ligge urørt også efter deres død.

Men de fleste mennesker besøger nok Jægerspris Nordskov for de tre berømte ege – Snoegen, Kongeegen og Storkeegen. For her er det muligt at se nogle af de ældste egetræer i Danmark – for Storkeegen er aldersbestemt til at være født i 1167, mens Kongeegen regnes for at være mellem 1400 og 2000 år gammel!

En af grundene til at disse træer har overlevet så længe er at de dels stod i mosejord, dels var lidt forkrøblet, så de ikke egnede sig til flådens brug af træ til orlogsskibe.

I dag er træerne stadig imponerende i omkreds med ca. 10 m, mens de ikke i samme grad kan imponere i højden – hertil er træerne blevet oldinge, hvor grenene skal støttes med stolper for ikke at falde af og det meste af stammen er væk og blevet hul.

Se fredningskendelse her 

GPS-koordinater:
Kongeegen N 55o 54.621’ E 11o 59.356’
Snoegen N 55o 54.270 E 12o 00.006
Storkeegen N 55o 54.678 E 11o 58.900
 

Bangsbofyr, Læsø

På Læsø står den sidste af de oprindelige danske skovfyr! Igennem middelalderen blev store dele af de danske skove afskovet dels fordi jorden blev opdyrket, dels fordi træet blev brugt som brænde. Og man tænkte ikke på at genplante skoven. Resultatet var at store områder lå øde og var meget udsat for sandstorme og uanvendelige til landbrug. En af de typer træer der blev helt udryddet i Danmark, var skovfyren - for fyr og eg var de træarter, der var mest anvendelige til mange ting.

Men skovfyren var dog ikke helt udryddet. På nordspidsen af Læsø fandt en mand, Poul Winther, seks små skovfyr i slutningen af 1700-tallet. Han gravede dem op og tog dem med hjem i sin have, hvor to af dem overlevede. Og nu er der ét tilbage! Det blev fredet i 1930.

Træet står på privat grund på Bangbogårde, Bangsbogårdvejen, ca. 100 m nord for T-krydset med Lille Strandgårdsvej. Prøv at spørge om du må kramme det.

Se fredningskendelse her

GPS-koordinater
N 57o 16.506’ E 11o 03.595’ 

Egetræ på Skovgårdsskolen

Kongeegen i Jægerspris Nordskov 

Træets værdi

Hvorfor er det så vigtigt at bevare træerne? Træet har både kulturelle og æstetiske værdier - og så selvfølgelig naturværdier idet mange arters overlevelse er afhængige af træerne

Livet i træet
Træer fortæller historier
Rekordtræer

Dit yndlings træ

Sæt træet på kortet

Sæt selv dit træ på kortet, eller se alle de andre:

Sæt træet på kortet
Se alle træerne